Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hoá Học Lớp 8
Việc nắm vững bảng hóa trị của các nguyên tố hóa học sẽ giúp học sinh có kiến ​​thức nền tảng vững chắc và vận dụng kiến ​​thức vào giải các bài toán. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo và tải về bảng hoá trị các nguyên tố hoá học tại đây.

Bảng nguyên tử và hóa trị

Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hoá Học Lớp 8

Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hoá Học Lớp 8

Ghi chú:

Nguyên tố phi kim loại: chữ màu xanh

Yếu tố kim loại: chữ màu đen

Nguyên tố khí hiếm: chữ đỏ

Cách nhanh nhất để tìm hiểu khối lượng nguyên tử

Mô hình khối lượng nguyên tử bài 1

Hai hoặc ba Natri (Na=23)

Nhớ viết rõ ràng

Kali không khó

Ba dễ chín (K=39)

Khi nói đến Vàng

Một trăm chín bảy (Au=197)

Oxy gây cháy

Mới mười sáu (O=16)

bạc là dễ dàng

Một trăm linh tám (Ag = 108)

Sắt xám trắng

Có gì sai với năm thứ sáu (Fe=56)

Nghĩ về Béri

Nhớ ngay là chín giờ (Be=9)

ba lần chín

Thuộc về anh Nhôm (Al=27)

Còn về Crom thì sao?

Đó là năm thứ hai (Cr=52)

Đồng là rõ ràng

Là sáu mươi bốn (Cu = 64)

Không có phốt pho dư

Là ba mươi mốt (P=31)

Hai trăm lẻ một

Thuộc hành Thủy (Hg=201)

Đừng ngại

Nitơ mười bốn (N=14)

Hai lần mười bốn

Silicon phi kim loại (Si=28)

Canxi rất dễ kiếm

Bốn mươi là số chẵn (Ca=40)

mangan phù hợp

Số năm năm (Mn=55)

Ba mươi lăm phẩy năm

Khí clo (Cl=35,5)

Phải nhớ kỹ

Kẽm là sáu mươi lăm (Zn=65)

trò đùa lưu huỳnh

Ba và hai rõ ràng (S=32)

không có gì là khó khăn

Cacbon 12 (C=12)

Bari hơi dài

Một trăm ba bảy (Ba=137)

phát nổ trên lửa

Cẩn thận hơn

khối lượng đơn giản

Hydro là một (H=1)

Còn bạn Iodine thì sao?

Ai hỏi liền

Một trăm hai bảy (I=127)

Nếu hai và bảy

Lại chì (Pb = 207)

nước brom nhớ viết

Tám mươi tiết lộ (Br = 80)

Nhưng nó vẫn ở đó

Magie 24 (Mg=24)

Đừng ngại

Flo 19 (F=19).

Mô hình khối lượng nguyên tử bài 2

Hydro số 1 bắt đầu

Liti số 7 không ngại

Bờ sông carbon 12

Nitro 14 tuổi

cơ sở Oxi 16

Flo 19 trái tim riêng vua của những nỗi buồn

Natri 23 mùa xuân đầu tiên

Magiê 24 hướng tới tương lai

Nhôm của ngày 27 chí

Silicon 28 không thể quên

Phốt pho 31 được thành lập

32 khối lượng nguyên tử có tên là Lưu huỳnh

Clo 35,5 của chính nó

Kali 39 vinh quang không biết xấu hổ

Canxi 40 trong dòng

52 Chrome là một chuỗi ngày hấp hối đáng lo lắng

Manga (55) so sánh

Sắt thời kỳ 56 không nên trồng

Cobalt 59 cồng kềnh

Đồng kẽm 60 đặt nền có dư

xu 63,6

Kẽm 65,4

Brom 80 chín chữ cái riêng biệt

Stronti 88 pound

Bạc 108 lần nhầm số

Cátmi một trăm mười hai (112)

Tin trăm mười chín (119) một ngày sống

Iot 127 sẽ không di chuyển

Sức mạnh Bari 137 trong cơn bão

Bạch kim 195

Vàng 197 giờ không tăng tốt

Thủy ngân 2 C. 0 vượt quá (200,0)

Dẫn 2 thần 7(207) không thích lửa hồng

Radium 226 mong muốn

Bismut 2 trăm linh 9 hãy tin vào chính mình(209)

Những bài thơ về sự phân tách nguyên tử

Lòng này đã quyết tự tin học nghề hàn

Mô hình khối lượng nguyên tử bài 3

hiđro là 1

12 cột Carbon

Nitơ 14 vòng

Mặt Trăng Oxy 16

Natri thông minh

Chuyển đến 23

Làm Magiê gần nhà

Xấu hổ khi nhận được 24

27 Nhôm lớn

Lưu huỳnh thắng 32

Khác biệt với những người khác thực sự là tài năng

Clo ba phần rưỡi (35,5)

Kali thích 39

Hơn nữa canxi 40

Năm năm Manga cười

Sắt đây rồi:56

64 đồng tức giận

Bởi nghèo kẽm (Zn) 65

80 vị trí brom

Bạc (Ag) 108

Chán chán

(137) Một ba bảy lợi ích

những gì khác còn lại của chúng tôi!

Thủy ngân (Hg) hai phần năm (201)

Bảng hóa trị và Song hóa trị của một số nhóm nguyên tử

Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hoá Học Lớp 8

Cách học thuộc bài hát hóa trị nhanh nhất

Hydro (H) với liti (Li)

Natri (Na) cùng với kali (K) không rời

Ngoài ra còn có bạc (Ag) sáng

Chỉ uống hóa chất I, đừng nhầm

Chỉ có đồng (Cu) cùng với thủy ngân (Hg)

Thường II ít hơn tôi không ngần ngại

Đổi II, IV là chì (Pb)

Hóa trị điển hình của chì là II

Khi nào thì hóa trị II giống nhau

Là oxi (O), kẽm(Zn) không sai

Ngoài ra còn có canxi (Ca)

Magiê (Mg) với bari (Ba) một nhà

Bo (B), nhôm (Al) có hóa trị III

Carbon (C) silicon (Si) tin (Sn) is IV

Nhưng phải nói thêm

Chemo II vẫn là nơi để đi

Sắt (Fe) II lộn xộn

Không bền nên dễ biến sắt III

Photpho III rất hiếm

Phốt pho V thường được mọi người gặp phải

Hóa trị của nitơ (N) là gì?

I, II, III, IV chủ yếu đến V

Lưu thường chơi khăm

Khi II ở IV, VI đạt cực đại

Clueless Clo Iốt

II, III, V, VII thường chỉ I

Manga rắc rối nhất cuộc đời

Thay đổi từ I sang VII trong thời kỳ yên mới

Hóa trị II được sử dụng nhiều

Chemo VII cũng được yêu thích hoặc cần thiết

Bài hát hóa trị bằng trái tim

Viết công thức để chống quên

Học chăm chỉ, bạn cần chuyên

Học nhiều tất nhiên nhớ nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *