ở vi khuẩn cấu trúc plasmid là
Cấu trúc plasmid đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các sinh vật sống. Vậy cấu trúc plasmit là gì? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về ở vi khuẩn cấu trúc plasmid là gì. Đừng bỏ lỡ bài viết nhé!

ở vi khuẩn cấu trúc plasmid là

Ở vi khuẩn cấu trúc plasmit là:

A. Phân tử ADN nằm trong nhân tế bào là mạch thẳng

B. Phân tử ADN dạng vòng nằm trong nhân

C. Phân tử ADN trong tế bào chất có dạng vòng

D. Phân tử ADN thẳng nằm trong tế bào chất

Câu trả lời

ở vi khuẩn cấu trúc plasmid là

Ở vi khuẩn, plasmid là các phân tử DNA tròn nhỏ nằm trong tế bào chất.

ĐÁP ÁN C

Câu hỏi: Ở vi khuẩn, cấu trúc plasmit là gì?

A. nằm trong nhân tế bào vi khuẩn, là ADN mạch thẳng.

B. nằm trong tế bào chất của vi khuẩn, là ADN dạng vòng, mạch kép.

C. nằm trong nhân tế bào vi khuẩn, là ADN dạng vòng, mạch kép.

D. nằm trong tế bào chất của vi khuẩn, là ADN mạch thẳng.

=> Câu trả lời là KHÔNG

Giải thích: Plasmid thường là phân tử ADN dạng vòng, mạch kép kích thước nhỏ (2-5 kb), mạch kép, dạng vòng, nằm ngoài NST (nằm trong TBC của VK) và có khả năng nhân đôi độc lập nhờ có một lần sao chép. trình tự khởi xướng.

Tế bào vi khuẩn chứa hàng chục plasmid.

Plasmit là gì?

Plasmit là gì? Plasmid là các phân tử DNA mạch kép, dạng vòng, có khả năng tự nhân đôi. Plasmid nằm bên ngoài DNA nhiễm sắc thể và được duy trì trong vi khuẩn như những thực thể độc lập. Trong một số trường hợp có thể được tìm thấy trên thực vật nhân chuẩn. Plasmid rất đa dạng về kích thước, plasmid có thể lớn tới vài trăm bản sao trong cùng một tế bào. Các plasmid bình thường và nhỏ chỉ cho một kích thước bản sao.

Các plasmid thường sẽ chứa các băng gen (nhóm gen) hoặc gen. Plasmid mang lại lợi thế chọn lọc trên tế bào vi khuẩn chứa nó. Mỗi plasmid đóng vai trò là vị trí bắt đầu sao chép và chứa ít nhất một trình tự DNA. Plasmid cũng có khả năng tự sao chép độc lập với DNA nhiễm sắc thể.

Cấu hình của Plasmid

Plasmid là gì và cấu hình plasmid có gì đặc biệt? Một số điểm cần lưu ý về cấu hình của Plasmid như sau:

DNA plasmid có thể được điện di trong năm cấu hình:

+ Supercoiled – Dạng siêu xoắn hoặc dạng vòng khép kín bằng liên kết cộng hóa trị. Trong trường hợp này, DNA còn nguyên vẹn với cả hai chuỗi không bị đứt.

+ Relaxed Circular – Vòng tròn thảnh thơi. Trong trường hợp này, DNA vẫn còn nguyên vẹn với cả hai sợi không bị cắt, nhưng plasmid đã không được tháo xoắn bởi enzyme.

+ Supercoiled Denatured – Siêu xoắn. Trường hợp này không phải dạng tự nhiên trong cơ thể. Nó thường tạo thành một cấu trúc plasmid rất chặt chẽ, cả hai sợi đều không bị phân cắt nhưng các cặp bổ sung không chính xác và hiện diện với số lượng nhỏ khi bị ly giải quá mức với chất kiềm.

+ Biệt danh Open-circle – Vòng mở rộng. Trong trường hợp này một mạch bị cắt.

+ Linear – Mạch tuyến tính. Trong trường hợp này, hai mạch bị cắt ở cùng một vị trí.

Cấu hình trên gel thể hiện độ linh động điện di tương đối:

+ Mở vòng lặp (chậm nhất)

+ Mạch thẳng

+ Siêu xoắn

+ Sửa đổi siêu xoắn

+ Quay vòng (nhanh nhất)

Một cách để nhóm các plasmid dựa trên khả năng truyền của chúng sang các vi khuẩn khác.

Plasmid liên hợp chứa tra-gen giúp thực hiện một quá trình phức tạp gọi là liên hợp, chuyển một plasmid sang vi khuẩn khác.

Các plasmid không liên hợp là các plasmid không có khả năng tự liên hợp, vì vậy chúng chỉ có thể được chuyển sang vi khuẩn khác với sự trợ giúp (ngẫu nhiên) của plasmid liên hợp.

Ngoài ra còn có một nhóm plasmid trung gian được gọi là nhóm di động. Chúng chỉ mang những gen cần thiết cho sự di chuyển. Các plasmid này có thể truyền với tần số cao khi có mặt plasmid tiếp hợp.

Nhiều loại plasmid khác nhau có thể cùng tồn tại trong một tế bào. Bảy plasmid khác nhau đã được tìm thấy ở E. coli. Mặt khác, các plasmid liên quan thường không thể cùng tồn tại – không tương thích, một trong số chúng sẽ bị đào thải khỏi tế bào. Do đó, plasmid cũng được xếp vào nhóm không tương hợp, dựa trên khả năng cùng tồn tại trong một tế bào. Việc sắp xếp theo tính không tương hợp dựa trên cơ chế quy định các chức năng thiết yếu của plasmid.

Các loại plasmid

ở vi khuẩn cấu trúc plasmid là

Hình 5: Sơ đồ tiếp hợp ở vi khuẩn 1 DNA nhiễm sắc thể. 2 plasmid. 3 Phi công.

Một cách để nhóm các plasmid là khả năng truyền sang các vi khuẩn khác

Plasmid liên hợp chứa các gen tra , giúp thực hiện một quá trình phức tạp gọi là liên hợp , chuyển plasmid này sang plasmid khác (Hình 5).

Các plasmid không liên hợp là các plasmid không có khả năng tự liên hợp, vì vậy chúng chỉ có thể được chuyển sang vi khuẩn khác với sự trợ giúp (ngẫu nhiên) của plasmid liên hợp.

Ngoài ra còn có một nhóm plasmid trung gian được gọi là nhóm di động . Chúng chỉ mang những gen cần thiết cho sự di chuyển. Các plasmid này có thể truyền với tần số cao khi có mặt plasmid tiếp hợp.

Nhiều loại plasmid khác nhau có thể cùng tồn tại trong một tế bào. Bảy plasmid khác nhau đã được tìm thấy ở E. coli. Mặt khác, các plasmid liên quan thường không thể cùng tồn tại – không tương thích, một trong số chúng sẽ bị loại bỏ khỏi tế bào. Do đó, các plasmid cũng được phân loại thành các nhóm không tương thích , dựa trên khả năng cùng tồn tại trong một tế bào. Việc sắp xếp theo tính không tương hợp dựa trên cơ chế quy định các chức năng thiết yếu của plasmid.

Một cách khác để phân loại plasmid là theo chức năng. Có 5 nhóm chính:

+ Plasmid giới tính (Fertility-(F) plasmid), mang gen, có khả năng tiếp hợp.

+ Plasmid kháng thuốc (Resistance-(R) plasmid), mang gen kháng thuốc kháng sinh hoặc độc tố. Được biết đến dưới thuật ngữ R-factor trước khi phát hiện ra nó là một plasmid.

Col-plasmid, chứa gen mã hóa tổng hợp colchicine, một loại protein có thể tiêu diệt các vi khuẩn khác.

+ Plasmid có khả năng phân hủy, giúp phân hủy các chất lạ như toluene hay salicylic acid.

+ Plasmit mang độc tính làm sinh vật trở thành sinh vật gây bệnh.

Một plasmid có thể thuộc một hoặc nhiều nhóm chức trên.

Các plasmid chỉ có một hoặc một vài bản sao ở vi khuẩn, khi tế bào vi khuẩn phân chia, có nguy cơ bị dồn vào một trong hai tế bào con và tế bào con còn lại không có bản sao nào. plasmit này. Để tránh mất mát sau nguyên phân, các plasmid đơn bản sao có cơ chế phân phối tích cực từng bản sao cho tế bào con.

Một số plasmid khác có cơ chế gây nghiện. Những plasmid này tạo ra độc tố tồn tại lâu dài và kháng độc tố tồn tại trong thời gian ngắn. Các tế bào con giữ lại một bản sao của plasmid sẽ sống sót, trong khi các tế bào con mất plasmid sẽ chết hoặc mất sức sống do độc tố còn lại trong tế bào có khả năng tạo ra chất chống độc (nằm trên plasmid). ) không còn nữa. Đây là một ví dụ về một plasmid như DNA ích kỷ.

Plasmid đóng một vai trò quan trọng trong các phòng thí nghiệm di truyền và sinh hóa, nơi chúng được sử dụng để sao chép hoặc biểu hiện các gen quan tâm. Có nhiều plasmid thương mại có sẵn cho các ứng dụng trên. Đầu tiên, các gen quan tâm được chèn vào plasmid. Ngoài gen quan tâm, plasmid này còn chứa một hoặc nhiều gen kháng thuốc kháng sinh. Sau đó, plasmid này được đưa vào bên trong vi khuẩn bằng một quá trình gọi là biến đổi. Vi khuẩn sau đó được nuôi cấy trên môi trường có chứa kháng sinh. Vi khuẩn nhận plasmid sẽ biểu hiện tính kháng kháng sinh (nhờ gen kháng kháng sinh nằm trên plasmid), do đó sống sót được trên môi trường nuôi cấy chứa kháng sinh tương ứng.Tuy nhiên, kháng sinh trong môi trường có thể tiêu diệt vi khuẩn không nhận plasmid vì chúng không mang gen kháng kháng sinh này. Kết quả là, vi khuẩn chứa plasmid được phân lập, sinh sôi nảy nở, thu thập và ly giải để phân lập plasmid.

Một ứng dụng quan trọng khác của plasmid là sản xuất protein với số lượng lớn. Trong trường hợp này, vi khuẩn chứa plasmid mang gen mong muốn cũng được nuôi cấy và chúng được kích hoạt để tạo ra một lượng lớn protein từ gen mong muốn nằm trên plasmid. Đây là một phương pháp đơn giản và rẻ tiền để tạo ra một lượng lớn plasmid hoặc protein, chẳng hạn như insulin hoặc thậm chí là thuốc kháng sinh.

Các bạn xem bài Ở vi khuẩn cấu trúc plasmit là gì? – Sinh học 10 đã giải quyết được vấn đề bạn tìm ra chưa?, nếu chưa hãy bình luận thêm về Ở vi khuẩn, cấu trúc plasmit là? – Sinh 10 bên dưới để https://pcilaocai.vn/ có thể chỉnh sửa & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *